Проект „Светулка“

Категория
Каузи

Това е проектът „Светулка“

„Светулка“ е избор

Информацията за „Светулка“ ще достигне до всички болници, в които има детски отделения. От тяхното желание зависи да кандидатстват и да създадем тяхната „светулка“.

За целта е необходимо да осигурят помещение за пространството „Светулка“ и условия, които не се нуждаят от основни ремонти, а само от декорация и дооборудване с мебели и техника.

Само по изключение проектът може да организира леки козметични ремонти, ако състоянието на помещенията го налага. И по изключение да участва в осигуряването на необходимо за нормалната работа на отделението медицинско оборудване и апаратура.

Необходимо е медицинските екипи да желаят промяната и да артикулират собствените си идеи как да се случи в тяхното отделение според спецификата му. Очакваме техните мотивирани писма на имейла на фондацията.

***

Чрез „Светулка“ искаме да променим отношенията и средата на болнично лечение, да мотивираме всички страни в процеса на лечение да поставят в центъра детето и неговия най-добър интерес по най-високите стандарти. Заедно с това  да накараме институциите, които имат отношение към детското здравеопазване, да влязат в ролята на добра и загрижена за децата си държава.

Станете част от проекта, като кандидатствате през формата на сайта.

Критерии за избор на отделение за обновяване:

Фондацията ще избере детското отделение според критериите на проект „Светулка“, с оглед на място и разговор с лекарите и медиците. На страницата на фондацията https://zadobroto.com/ е публикувана форма, с която всички държавни болници у нас могат да кандидатстват за проекта „Светулка“ до края на тази година.

Условия за кандидатстване са:

  • Необходимост от реновация на помещенията в педиатричното отделение. „Светулка“ създава архитектурна концепция и индивидуален дизайнерски проект, чрез които да се постигне единна модерна визия на отделението, която поставя детето в центъра на лечебния процес. Проектът включва ремонт, преоборудване и тематично изрисуване на стените, така че малките пациенти да преодоляват по-леко стреса и страха и да се възстановяват по-бързо.
  • Необходимост от допълването и/или модернизирането на медицинското оборудване и техника – например закупуване на веноскопи, перфузори, аспиратори, инхалатори и пр., така че методите за лечение да отговарят на съвременните европейски и световни стандарти.
  • Мотивация за цялостна промяна на средата за лечение, която има ключова роля за възстановяването и благосъстоянието на пациентите – включително адаптиране на персонала към последните новости при лечението на децата пациенти.
  • Планове за развитие на отделението в краткосрочен и дългосрочен план – предвижда ли се промяна на предназначението му и има ли намерение за друг основен ремонт в следващите 5 години и др.
  • Социален ефект от промяната – колко потенциални пациенти ще се възползват от тези промени, за колко педиатри тази промяна ще е значима.

 

Екипът и експертите на фондацията ще оценяват кандидатурите. Първо ще бъде направена селекция на кандидатурите, постъпили през онлайн платформата, а след това екипът ще посети отделенията, така че да може да избере най-подходящото отделение.

 

Дарителската сметка на Фондация „За доброто“ е

Райфайзенбанк (България) ЕАД
BIC код: RZBBBGSF
IBAN номер: BG91RZBB91551012773591

 

Firefly is a choice

The information about Firefly will reach all hospitals with children’s wards. It is up to them whether they would like to apply and create their own Firefly.

They would need to provide a room for the Firefly space that does not need major repairs,  to be decorated and retrofitted with furniture and appliances.

Only in exceptional cases can the project organize minor cosmetic repairs, if the condition of the premises requires it. In special cases the project  might also provide medical equipment and apparatus necessary for the normal operation of the ward.

It is necessary for the medical teams to want the change and to articulate their own ideas how to make it happen in their ward, according to its specifics. We are looking forward to  receiving their motivation letters at the foundation’s email address.

***

Through Project Firefly we want to change the interactions and the environment within children wards and to motivate all participants in the treatment process to put children and their best interest in the center. Furthermore, we would like to make the institutions related to child healthcare to finally assume their role of responsible and caring state stakeholders.

***

For donations  to Zadobroto Foundation:

Raiffeisenbank Райфайзенбанк (България) ЕАД
BIC : RZBBBGSF
IBAN: BG91RZBB91551012773591