Дари за децата, А1 ще удвои

Благодарим, че сте част от кампанията на А1

Детското отделение трябва да е шарено, весело и уютно, да не плаши, а да приласкава. С една дума – да е приказно. Фондация „За доброто“ създава такива условия за децата и има нужда от нашата подкрепа.

А1 за втора поредна година организира дарителска кампания в полза на създаването на по-приветлива атмосфера в педиатриите у нас.

И защото доброто е това, което ни свързва, тази година ти също можеш да се включиш в кампанията за набиране на средства за обновяване на следващото детско болнично отделение по проект „Светулка“. За да подкрепим доброто, за всяко направено дарение А1 ще удвои сумата за своя сметка, така че да постигнем двойно по-голяма положителна промяна заедно.

Можеш да подкрепиш  детските отделения „Светулка“, като дариш по някои от следните начини с основание:
„А1 – Светулка“ 

Какво ще направим с дарените средства

През 2024 година фондация „За доброто“ ще избере следващото отделение, което дa преобрази със събраните средства от кампанията „Дари за децата, А1 ще удвои“. Експертен екип от фондацията ще идентифицира най-подходящото отделение от вече кандидатствалите през формата в техния сайт. През месец март следващата година ще разгледаме всяка от тези кандидатури поотделно и ще определим отделението, което да бъде напълно преобразено с дарените средства от тази кампания.

За да направим истинска промяна, ние основаваме решенията си на база дългогодишния ни опит. Световни изследвания показват, че средата на лечение има ключово въздействие върху възстановяването – по-приветливата материала база носи радост на малките пациенти, по-добрите условия за работа правят лекарите и медиците по-мотивирани, а родителите са по-спокойни. Пряката връзка между промяната на физическата среда и по-бързото оздравяване на детето го поставя в центъра на оздравителния процес. Чрез подобряване на комуникацията между всички страни се променя емоционалната среда в детските болнични отделения у нас.

Ако си готов да станеш част от доброто, включи се в кампанията за подкрепа на каузата. Подробна информация за критериите за оценка и процеса на подбор, както и вече осъществени „Светулки“ можете да видите тук.

Какво постигнахме заедно дотук

По време на Коледната кампания с кауза „Закръгляме в полза на доброто“ за всяко плащане на сметка през Моят А1 компанията закръгляше сумата до кръгъл лев за своя сметка в полза на проект „Светулка“. По време на кампанията благодарение на всички направени плащания през Моят А1 събрахме сумата от 85 000 лв. След края на кампанията А1 дари цялата сума за обновяване на материалната база и развитие на емоционалната среда в детското отделение на „Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат“.

Фондацията вече има готов и одобрен от болницата проект „Градината на баба“. за реновиране на отделението, което годишно обслужва 600 деца. Проектът включва:

  • Обновяване на стационарния блок на отделението, което разполага с 16 стаи в два типови модела, които осигуряват настаняване на 19 единични легла и 7 със смесено настаняване.
  • Изграждане на напълно оборудвани кухненски боксове, гардероби за съхранение на личните вещи, в които родителят/придружителят да има възможност да съхранява личните си вещи.
  • Изграждане на детски кът, където децата да играят и да им напомня за тяхната естествена среда.
  • Пълно реновиране на коридора на отделението, за да бъде по-приветлив и цялостна подмяна на настилката в отделението.
  • Осигуряване на ново оборудване и материали за работа на медиците, чието съфинансиране в размер на 37 000 лв. е осигурено от самата болница.

Всички цветове за „Градината на баба“ са специално подбрани, така че да успокояват пациентите и да спомагат за по-бързото им оздравяване. Очаква се проектът да бъде напълно завършен през 2024 г., когато обновеното детско отделение ще започне да приема малки пациенти.

bg_BGBG