Проект „За Доброто“

ДОБРОТО Е ЗАРАЗНО. ДОБРОТО НИКОГА НЕ Е НАПРАЗНО.

Нашата мисия е да наложим висок стандарт за детско здравеопазване и образование.

Мобилизираме дарители и доброволци, за да модернизираме средата за лечение и образование на децата, да защитим правата на децата и да възстановим доверието между децата и родителите им и специалистите по педиатрия и учителите.

Развиваме гражданската чувствителност към детското здравеопазване и образование.

Действаме по спешност, защото всеки ден е важен и всеки детски живот е безценен.

Фондация „За Доброто“ съществува като юридически субект от декември 2020 г., но дейността й започва през 2019 г. като неформална гражданска инициатива Проект #ЗаДоброто, която обединява вече над 12 000 доброволци и дарители в цялата страна, както и българи, живеещи в чужбина.

Каузите на Проект #ЗаДоброто и Фондация „За Доброто“ откликват на обществени потребности и дефицити.

Работим съвестно и прозрачно. Отчитаме всяко свое действие пред дарителите и медиите по време на всяка кампания.

Нашето въздействие

В уютна и приятелска среда лечението на децата е по-бързо и по-ефективно, лекарите и персоналът са по-мотивирани. Стотици научни публикации и дългогодишният опит по света показват, че средата на лечение има ключово въздействие върху възстановяването и благосъстоянието на пациентите.

Изрисуваните стени и персонализираните пространства помагат на децата пациенти да преминат по-леко през процеса на лечение.

Дружелюбната среда помага за преодоляване на тревожността. Успокоява пациентите и семействата им; децата пренасочват вниманието си, страхът и плачът намаляват.

Дружелюбната среда насърчава взаимодействието и комуникацията между медицинския персонал, децата и семействата им – приказният свят по стените улеснява общуването с детето на достъпен за него език, с който може да възприеме нетравматично медицинските манипулации и планирани дейности.

Дружелюбната среда подобрява условията на труд. Влияе положително на взаимодействието с пациентите и на мотивацията и мобилизацията на персонала; успокоява комуникацията.

Нашият метод

Индивидуализирани проекти за всяко детско болнично отделение в България. Променяме помещението, използвайки цветове и терапевтични рисунки по стените. Създаваме приказна среда, подходяща за възрастта на децата пациенти.

Създаваме индивидуални проекти за изрисуване на стените за всяка стая от детското отделение в концепцията на обща визия с останалите.

Дообзавеждаме с медицинско оборудване и техника, адекватни на времето и нуждите.

В подходящи помещения поставяме библиотеки с литература за различните възрасти на децата пациенти. Част от библиотеките е обособена за книги за родителите.

Организираме специални гардеробчета в детските отделения за дрешки и консумативи за социално слаби деца от всички възрасти, както и за деца, лишени от родителска грижа.

Работим в тясно сътрудничество с персонала на избраната болница, за да създадем промяна, адаптирана напълно към нуждите на конкретната болница и нейните пациенти.

Как финансираме нашите кампании

До учредяването на фондацията Проект #ЗаДоброто осъществи 9 успешни кампании, свързани с детското здраве и образование и в подкрепа на здравеопазването по време на пандемията Ковид-19. След учредяването си фондацията осъществи 6 успешни кампании. В края на 2020 г. фондацията създаде Фонд „За децата на Герои“ в подкрепа на непълнолетните деца на починали от Ковид-19 в България лекари, медици и учители. Фондът дава месечни стипендии на децата, за да продължат образованието си с по-малко материални затруднения. 28 деца са стипендианти на фонда към януари 2022 г. Финансирането на кампаниите се осигурява по напълно прозрачен начин от индивидуални и корпоративни дарители. Набирането на средства се осъществява с дарителски кампании и благотворителни събития в подкрепа на инициативите на фондацията. Даренията се извършват изцяло по банков път при спазването на българското законодателство и европейските регламенти. Фондацията отчита дарените средства при пълна прозрачност в хода на кампаниите, след приклюването им и в годишните си отчети. Сред дарителите за кампаниите на фондацията са част от най-големите компании с висока репутация в България

bg_BGBG