За децата герои

Статус на проекта

Приключен

В навечерието на 2020 г. подарихме книги и играчки на десетки детски болнични отделения и на домове за деца, лишени от родителска грижа.

Благодарим на всички доброволци и дарители, които прегърнаха идеята.

Фондация „За доброто“

Дарителска сметка

Обединена българска банка (ОББ)

IBAN номер: BG89UBBS81551012773591

BIC код: RZBBBGSF

bg_BGBG