За децата герои

Категория
Каузи

Приключила кампания

В навечерието на 2020 г. подарихме книги и играчки на десетки детски болнични отделения и на домове за деца, лишени от родителска грижа.

Благодарим на всички доброволци и дарители, които прегърнаха идеята.