Кандидатствай за проект #Светулка

Ако искате вашето детско отделение да стане част от Проект #Светулка попълнете нашата форма за участие:

 

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Как избираме отделенията?

 

След като попълните формата за кандидатстване и изпратите мотивационно писмо към нас, екипът на Фондацията ще се свърже с вас за следващи стъпки. Ще изберем детското отделение според критериите на проект „Светулка“, и след оглед на място и разговор с лекарите и медиците.

 

Екипът и експертите на фондацията ще оценяват кандидатурите в периода между 1 януари и 20 март 2023 г. Първо ще бъде направена селекция на кандидатурите, постъпили през онлайн платформата, а след това екипът ще посети отделенията, така че да може да избере най-подходящия бенефициент на кампанията „Закръгляваме в полза на доброто“.

 

Условия за кандидатстване са:

 

  • Необходимост от реновация на помещенията в педиатричното отделение. „Светулка“ създава архитектурна концепция и индивидуален дизайнерски проект, чрез които да се постигне единна модерна визия на отделението, която поставя детето в центъра на лечебния процес. Проектът включва ремонт, преоборудване и тематично изрисуване на стените, така че малките пациенти да преодоляват по-леко стреса и страха и да се възстановяват по-бързо.
  • Необходимост от допълването и/или модернизирането на медицинското оборудване и техника – например закупуване на веноскопи, перфузори, аспиратори, инхалатори и пр., така че методите за лечение да отговарят на съвременните европейски и световни стандарти.
  • Мотивация за цялостна промяна на средата за лечение, която има ключова роля за възстановяването и благосъстоянието на пациентите – включително адаптиране на персонала към последните новости при лечението на децата пациенти.
  • Планове за развитие на отделението в краткосрочен и дългосрочен план – предвижда ли се промяна на предназначението му и има ли намерение за друг основен ремонт в следващите 5 години и др.
  • Социален ефект от промяната – колко потенциални пациенти ще се възползват от тези промени, за колко педиатри тази промяна ще е значима.