Child centre in Muzeiko – Дитячий центр в Музейко

Dear friends,

„Muzeiko“, „America for Bulgaria“ Foundation, „Za Dobroto“ Foundation , „Teach for Bulgaria“ Foundation, „Education without backpacks“ Foundation and the MindFit team joined forces to open a day care, creativity and education centre for children driven out by the war in Ukraine. Working every day from Monday to Friday from 9:30 to 17:00.

The most painful sight is that of a frightened small child. Tears rolling down the cheeks silently. We saw children like that many times in the last 9 days – Masha, Viktoria, Lerka….The most beautiful sight is that of a child with eyes glowing with joy. And we continue to see such sights at the Foundation’s Centre for Children’s Smiles in SoftUniDigital created in cooperation with the Open Doors Situation centre.

The vast majority of Ukrainian women seeking peace in Bulgaria arrive with their young children. For some our country was the ultimate goal and for others the journey simply led them here. All of them are disoriented, emotionally and physically exhausted, clueless about what awaits them. They have lost their entire known world.  Fathers and older brothers, grandparents and friends all stayed behind. These children already know separation, loss and war. The 10-year-old boy is already a small man, offering support his mother and younger siblings.

For these children we are building a new larger day center, where they will receive attention, care, food, will be able share with other children the normal child activities – playing, having fun and learning in a cozy and safe place to cope with trauma.

  • As of Monday „Muzeiko“ is providing rooms for the new children’s center for about 100 children. We will provide them with half-day care with food and program of activities – from 9:30 to 13:30 and from 13:30 to 17:00, or full day  care from 9:30 to 17:00.
  • We organize groups for children aged 4-6, 7-9 and 10-12. They will have time to play, paint, sing, do theater, go out and educate themselves.
  • From Wednesday to Sunday there will be family time for children and parents to view the exhibits in „Muzeiko“ – from 10:00 to 18:00.
  • Our team includes educators, psychologists and speech therapists who will help children adapt. And a nurse – one of the Ukrainian mothers who, instead of seeking help for their children, offers help to others.
  • We will be flexible in making programs of activities where the children feel like children – a little happier, curious, loved, cared for and protected.

The center is one of the initiatives of US and Bulgarian partners in support of the thousands of Ukrainians forced to flee their country. The United With Ukraine portal helps people who are already located in Bulgaria or planning to come to Bulgaria, in areas such as housing, childcare, employment and continuing education for students, etc. There you will find current information for the initiatives and all necessary contacts.

The war reveals both the worst and the best in people. The good is always more, it must be more because of the defenseless victims of the madness.

We will keep you informed on how each day goes for the children in the center. „Za Dobroto“ Foundation – Nadia and Jana, are our coordinators there.

Volunteers with experience in working with children, in Ukrainian or Russian and in English are welcome. We need your help for a few hours a day. Children need you.

Please fill out the volunteer form and we will contact you.

Many thanks to everyone involved and to everyone who will join in creating the new wonderful children’s space for smiles!

Друзі,

Музейко, Фонд «Америка для Болгарії», Фонд «Заради добра», Фонд «Разом в класі», Фонд «Освіта без меж» і команда MindFit об’єднали зусилля, щоб створити центр для навчання і творчості для дітей, що були змушені виїхати з України через війну. Щоденно центр працюватиме з понеділка по п’ятницю з 9.30 до 17.00.

Найбільш болюче видовище – це бачити перелякану маленьку дитину, по щокам якої беззвучно котяться сльози. На жаль, вже багато разів за останні 9 днів ми бачили таких дітей – Маша, Вікторія, Лера… Найприємніше видовище – це бачити дитину з очима, що сяють від радості. І таких дітей ми багато разів бачили в Центрі дитячої посмішки в SoftUniDigital, що створений спільно з Ситуаційним центром «Відчинені двері» («Отворени врати»).

Більшість жінок, що шукають прихистку в Болгарії, приїздять з маленькими дітьми. Для одних – наша країна була кінцевим пунктом призначення, інші – потрапили сюди по волі випадку. Всі дезорієнтовані, емоційно та фізично виснажені, невизначені стосовно того, що чекає їх у майбутньому. Їхні діти втратили весь свій звичний світ. Там в Україні залишаються їхні батьки, дорослі брати, бабусі, дідусі та друзі. Ці діти вже пізнали розлуку, втрату та війну. 10-річний хлопчик стає маленьким чоловіком, опорою для матері, молодших сестер та братів.

Для цих дітей ми створюємо новий великий денний центр, де вони зможуть отримати увагу, турботу, їжу, де вони будуть займатися з іншими дітьми своїми звичними дитячими справами – грати, розважатися, навчатися в затишному і безпечному місці та справлятися с травмою.

  • З понеділка «Музейко» надає зали для нового дитячого центру приблизно на 100 місць. Ми забезпечуємо їм догляд на півдня з харчуванням і розважально-навчальною програмою – з 9.30 до 13.30 і з 13.30 до 17.00, або на повний день з 9.30 до 17.00.
  • Організовуємо групи для дітей 4-6, 7-9 та 10-12 років. Діти матимуть час, щоб грати, малювати, співати, грати в театрі, гуляти та навчатися.
  • З середи по неділю буде сімейний час для дітей та батьків для перегляду експонатів в «Музейко» – з 10.00 до 18.00.
  • В нашій команді педагоги, психологи і логопеди, які допоможуть дітям адаптуватися. А медсестра центру – одна з українських матерів, які замість того, щоб шукати допомоги своїм дітям, пропонує допомогу іншим.
  • Ми будемо гнучкими, щоб створювати програми, в яких діти дійсно почуватимуть себе дітьми – трохи більш щасливими, допитливими, захищеними, оточеними турботою та любов’ю.

Центр є однією з ініціатив американських та болгарських партнерів в підтримку тисяч українців, змушених покинути свою країну. Портал United With Ukraine допомагає людям, які вже знаходяться в Болгарії або планують приїхати в Болгарію, в таких питаннях, як житло, догляд за дітьми, працевлаштування, додаткова освіта для студентів тощо. На порталі ви знайдете актуальну інформацію щодо ініціатив та всі необхідні контактні дані.

Війна проявляє в людях всі найгірші та найкращі якості. Добра завжди більше, його повинно бути більше заради беззахисних жертв божевілля.

Ми будемо інформувати вас про те, що відбуватиметься в центрі щодня. Наші координатори – Надя і Жана – фонд «Заради Добра».

Запрошуємо волонтерів з досвідом роботи з дітьми, що володіють українською або російською та англійською мовами. Ми потребуємо вашої допомоги на декілька годин. Ви потрібні дітям.

Будь-ласка, заповніть форму волонтера, щоб зв’язатися з нами.

Дякуємо всім причетним і всім, хто приєднається до створення нового чудового дитячого простору посмішок!

en_USEN