Стани дарител по ведомост

Стани дарител по ведомост

Дарителството по ведомост е лесен начин служителите във всяка фирма да даряват всеки месец малка сума директно от заплатата си. Така работодатели и служители заедно подкрепят общи благотворителни каузи.

В много случаи дарителство изисква още малко време и усилие – да избереш кауза и да изпратиш дарението си за нея. При дарителството по ведомост компанията превежда всеки месец даренията им към фондацията и спестява всяко допълнително усилие.

Служителите, които искат да бъдат дарители, определят веднъж малката сума, която отделят за добра кауза. След това грижата техните дарения да стигнат до получателите е на отделите, които оперират със средствата.

Често работодателите насърчават дарителството по ведомост, като удвояват или допълват дарените средства. Според българското законодателство даренията се ползват с данъчни облекчения.

Дарителите могат по всяко време да променят избора си – дали, по колко и за кого да даряват. Малката сума, която са решили да даряват, може да се разпределя и за различни каузи.
Решението да дарявате по ведомост изисква да попълните еднократно декларация за дарение чрез удръжки от месечната заплата.

Каузата

Фондация „За доброто“ основа Фонд за децата на Герои – лекари, медици и учители, починали от Ковид-19, докато изпълняват мисията си да ни лекуват и да образоват децата ни.
Стипендиите са в размер на 500 лв. месечно/ 6000 лв. годишно за всяко непълнолетно дете, докато навърши 18-годишна възраст или завърши средното си образование. До момента (към 4 юни 2021 г.) стипендиантите на фонда са 23 деца на възраст от 3 до 17 години.

Чрез тези средства фондът подкрепя децата и им дава възможност да продължат образованието си, без допълнителните материалните лишения, до които неизбежно води смъртта на родител в активна възраст.

Отчетност

За нас е важно дарителите да знаят за какво и как се харчат парите им – това е част от отношенията ни да доверие и уважение. Затова всеки месец подготвяме съдържателни отчети за използването на парите и информираме благотворителите по удобен за тях начин на имейлите им.

Преди приключването на финансовата година всеки дарител получава сертификат/ писмо на признателност за направеното от него дарение.

Фондът информира най-малко веднъж годишно дарителите за развитието на децата – техните предизвикателства и успехи.

Фондът информира редовно дарителите за заседанията на Обществения съвет, който взема решенията за отпускането на нови стипендии.

Правилата за работата на Фонда за децата на Герои и критериите за отпускане на стипендии за децата на починали от Ковид-19 лекари и учители ще намерите в поканата за партньорство.

Готови сме да отговорим на всеки ваш въпрос и да представим подробно каузите ни.

Декларацията, че желаете да станете дарител по ведомост за Фонда за децата на герои можете да изтеглите от тук