Болници, които не приличат на болници!

Идеята „Светулка“

Дружелюбна и лечебна среда. В отделенията и в отношенията. Качествено и достъпно детското здравеопазване в действие. Среда, която успокоява, не плаши. Диалог, в който деца-пациенти, родителите, лекарите и медиците постигат доверие и разбирателство. Най-добрият интерес на детето винаги е на първо място. Децата остават деца дори, когато боледуват. Тяхно право да е останат социално активни и интегрирани. Наше, на възрастните, задължение е да им го гарантираме.

„Светулка“ в действие

СВЕТУЛКА е приветливо, цветно, чисто болнично заведение, светло, топло и уютно. В него децата се чувстват като у дома. СВЕТУЛКА е среда на съпричастност и разбиране, информираност и достъпност, подкрепа и сътрудничество между децата-пациенти, родителите и медиците. В нея доверието е основата на отношенията между лекуващи и лекувани. СВЕТУЛКА е това, което обществото очаква и изисква от държавата си.

Съществуващо положение в МБАЛ Карнобат

Детското отделение е разположено на първи надземен етаж в МБАЛ Карнобат. Има отделен вход за достъп на пациенти, стационарен блок за пациенти, лекарски кабинети и общо пространство тип фоайе, което към момента не се използва. От фоайето се влиза в стационарния блок и има обособена малка чакалня в коридора, където пациентите чакат да бъдат прегледани. При проектирането на сградата е предвидено изписването на пациенти да става от друг изход, за да не се смесват болни и здрави. В момента не функционира. От отделението има достъп до вътрешен двор. Стационарният блок разполага с 16 стаи, разделени в два типови модела, осигуряващ 19 броя единични легла, като 12 броя са самостоятелни боксове и 7 броя са със смесено настаняване.

Нашето проектно предложение, одобрено от ръководството на болницата

Разпределението на всички помещения в една сграда е подчинено на обслужващата я функция. При проектиране на нови сгради се следва технологичния процес и санитарно хигиенните норми. В тази болница има заложен функционален потенциал, който през годините малко се е нарушил. Нашето предложение е да разположим всички болнични стаи от едната страна на коридора. Ще разделим стаите на 4 типа (обособяваме стаи за майки кърмачки с бебе, стаи за майки с малки деца, стаи за деца в юношеска възраст с опция за придружител и изолатор), позволяващи различно настаняване и ще оформим малък интензивен сектор. Ще Обособим свободно пространство за детски кът в средата на коридора, където децата да обменят социални контакти. Фоайето ще преобразуваме в чакалня с цел да се спази правилният човекопоток и ще осигурим начин изписването на пациенти да се случва от друг изход, както е било предвидено изначално.

Сумата, нобходима за реализацията на този проект е 180 000лв. Благодарение на А1 е осигурено половината финансиране. За съжаление сумата не достига, за да бъде отделението преобразено изцяло.

Бихме се радвали на вашата подкрепа, за да може детското отделение в Карнобат да заживее нов живот, а лекарите, родителите и децата да пребивават в уютна и спокойна атмосфера!

Благодарим за подкрепата!