Обратна връзка

  Бяхте ли хоспитализирани ?  Как бихте оценили средата в болничното отделение :
  Хигиена /например 1= „лоша”, 5= „много добра”/

  Удобства за родители в отделението (изберете всички верни твърдения)


  Медицинско оборудване (изберете всички верни твърдения):

  Лечебна среда в болницата (изберете всички верни твърдения):  Персонал :

  Как бихте оценили цялостно отношението на лекарите /например 1= „лошо”, 5= „много добро”/

  Как бихте оценили цялостно отношението на медицинските сестри /например 1= „лошо”, 5= „много добро”/

  Комуникация с пациента :

  Как бихте оценили цялостно комуникацията на лекарите с вас /например 1= „лошо”, 5= „много добро”/

  Как бихте оценили цялостно комуникацията на лекарите с детето пациент /например 1= „лошо”, 5= „много добро”/

  Беше ли ви обяснено състоянието на детето ?

  Бяха ли обсъдени с вас вариантите за лечение на детето ?

  Беше ли обяснено състоянието на детето на самото дете?  Имаше ли комуникация с детето преди извършването на процедури по време на престоя в болницата?  Психологическа подкрепа:

  Има ли в болницата психолог, към когото можете да се обърнете при нужда ?

  Информация за контакт:  Попълнете , ако попълвате формата от името на някой друг.  bg_BGBG